Naukowcy zbadali kolonie podkowca małego

Zakończył się monitoring stanowisk nietoperzy na terenie sądecczyzny

Podkowiec mały

Chiropterolodzy z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura” z Wrocławia, przy gościnnej obecności naukowców z Wielkiej Brytanii i Irlandii właśnie zakończyli coroczne, letnie monitorowanie koloni nietoperzy na terenie sądecczyzny. W ramach tegorocznych badań kolonie podkowca małego zanotowano w m.in. Boguszy, Bukowcu, Dubnem, Jaworkach, Kamionce Małej, Kamionce Wielkiej, Krościenku, Krynicy, Królowej Górnej, Łabowej, Łącku, Łukowicy, Nawojowej, Wierchomli, Wojkowej, Złockiem, nocka dużego w Jazowsku, Krynicy, Łącku, Nawojowej, Rożnowie, Ujanowicach, nocka orzęsionego w Nawojowej, Wierchomli.

W latach 90-tych, zlokalizowano w Polsce tylko jedną kolonię rozrodczą podkowca małego w cerkwi w Jaworkach. Od tego czasu przeprowadzono wiele remontów, zamontowano setki adaptacji, aby nietoperze miały odpowiednie warunki bytowania. Dzisiaj żyje na terenie Krainy Podkowca ponad 10 tyś. osobników, w tym połowa na terenie ziemi sądeckiej.

Kraina Podkowca to obszar ciągnący się wzdłuż południowej granicy Polski, obejmuje Sudety, Karpaty, Wyżynę Krakowsko-Częstochowską. W ramach projektu Life+ naukowcy kontrolują działania mające na celu ochronę populacji zagrożonych nietoperzy, w szczególności podkowca małego, nocka orzęsionego, nocka dużego, oraz tworzone są warunki do wzrostu ich liczebności.

Nastawienie do ochrony nietoperzy jest coraz lepsze, a to m.in. za sprawą prowadzonej przez chiropterologów od 1996 r. akcji remontowania świątyń. – To, że dzięki nietoperzom remontuje się różnego rodzaju świątynie zaczęło bardzo mocno przemawiać do ludzi. Uświadamiamy ludziom, że ten zwierzak jest pożyteczny – mówi Rafał Szkudlarek. – Obecnie podejście do tych zwierząt się zmienia. Czasami jest to bardzo sympatyczne, kiedy ludzie pytają o nie, sami chcą je mieć. Oczywiście, czasami zdarzają się duże skrajności, jednak tego negatywnego podejścia jest już coraz mniej – dodaje prezes Towarzystwa „pro Natura”.

Więcej na temat Krainy Podkowca na stronie www.podkowiecplus.pl.
O działaniach Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody “pro Natura”
przeczytasz na stronie www.pronatura.org.pl.

Fot. Rafał Szkudlarek

  • Data publikacji: 31.08.2015 r
  • Tagi:
  • Autor: Poznaj Naturę
  • Drukuj
Organizator
Partnerzy medialni
Partnerzy merytoryczni