Europejska Nagroda Natura 2000

Do 1 grudnia 2015 r. można zgłaszać kandydatury do III edycji konkursu o Europejską Nagrodę Natura 2000, ustanowionej w 2013 r. przez Komisję Europejską

nagroda natura 2000

Celem inicjatywy jest wyróżnienie i promowanie najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony przyrody realizowanych w Unii Europejskiej oraz budowanie świadomości społeczeństwa w zakresie kluczowej roli jaką odgrywa sieć obszarów Natura 2000 w zachowaniu różnorodności biologicznej Europy.

Zgłoszenia mogą składać wszystkie podmioty bezpośrednio zaangażowane w działalność związaną z obszarami Natura 2000: organy publiczne i lokalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, instytucje oświatowe i osoby prywatne.

W III edycji konkursu nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:

  • działania ochronne,
  • komunikacja,
  • korzyści społeczno-ekonomiczne,
  • godzenie interesów/wizji,
  • współpraca transgraniczna i tworzenie partnerstw (networking),
  • Nagroda Obywateli UE.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostaną ogłoszeni w maju 2016 r. w czasie uroczystej ceremonii, która odbędzie się w Brukseli.

Szczegółowe informacje na temat Europejskiej Nagrody Natura 2000.

  • Data publikacji: 21.10.2015 r
  • Tagi:
  • Autor: Poznaj Naturę
  • Drukuj
Organizator
Partnerzy medialni
Partnerzy merytoryczni