Bory Tucholskie

Bory Tucholskie to największy obszar Natura 2000 w Polsce o powierzchni ponad 322 tys. ha. Jest to obszar specjalnej ochrony ptaków, gdzie gniazduje około 107 gatunków ptaków.

W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: bielik, kania czarna, kania ruda, podgorzałka, puchacz, rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, zimorodek, żuraw, gągoł, nurogęś, tracz długodzioby.

Bory TucholskieW okresie wędrówek W Borach Tucholskich występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego łabędzia krzykliwego (do 400 osobników) i żurawia (do 1800 osobników na noclegowisku).

Bory Tucholskie to największe w skali regionu skupienie jezior lobeliowych, z dobrze zachowanymi torfowiskami i zbiorowiskami leśnymi oraz stanowiskami licznych gatunków rzadkich i zagrożonych, w tym gatunków reliktowych.

Obszar swym zasięgiem obejmuje Park Narodowy Bory Tucholskie oraz 28 rezerwatów przyrody, w tym jeden z najstarszych w Polsce, rezerwat przyrody Cisy Staropolskie imienia Leona Wyczółkowskiego w miejscowości Wierzchlas. Na terenie obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 znajduje się 13 specjalnych obszarów ochrony siedlisk.

Rzeźba terenu jest urozmaicona, występują tu wysoczyzny i rozległe wzgórza, liczne pagórki oraz doliny i rynny. Sieć wodna jest silnie rozwinięta (wody zajmują ok. 14% powierzchni). Wiele rzek charakteryzuje duży spadek i silny prąd. Malownicze doliny rzek Brdy i Wdy stanowią popularne szlaki kajakowe, zaliczane przez wodniaków do jednych z

najpiękniejszych w kraju. Do najciekawszych atrakcji turystycznych Borów Tucholskich można zaliczyć akwedukt w Fojutowie. Jest to najdłuższa i najmasywniejsza tego typu budowla w Polsce, która nawiązuje do idei rzymskich akweduktów.

 

----------------

Fot.: Marek Machnikowski

  • Data publikacji: 1 Lipca 2013
  • Autor: Poznaj swoją Naturę
  • Drukuj