7 Nowych cudów natury

Zakończyła się III edycja plebiscytu „7 Nowych Cudów Polski”, konkursu organizowanego przez miesięcznik National Geographic Traveler. Partnerem merytorycznym plabiscytu, obok Polskiej Organizacji Turystycznej była Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

7 cudow

W 2013 roku do konkursu wprowadzono nową kategorię  Natura, w  której o miejsce na podium ubiegało się 16 obszarów Natura 2000. Z wynikami plebiscytu można zapoznać się tutaj.

Obszary Natura 2000 to najnowsza forma ochrony przyrody w Polsce, wprowadzona w 2004 r.  jako jeden z obowiązków związanych z akcesją Polski do Unii Europejskiej. Jej celem jest zachowanie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy.

Zaangażowanie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w partnerstwo konkursu „7 Nowych Cudów Polski”, związane jest z działaniami, prowadzonymi w ramach projektu Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna "Poznaj swoją Naturę" dofinansowanego z Instrumentu Finansowego Life+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach którego realizowana jest kampania  „Poznaj swoją Naturę".

Celem działań jest zwiększenie świadomości społeczeństwa związanej z potrzebą ochrony środowiska naturalnego i bioróżnorodności w ramach programu Natura 2000.

  • Data publikacji: 30 Kwietnia 2013
  • Autor: Poznaj swoją Naturę
  • Drukuj