Konkurs „Młodzieżowe Debaty Oksfordzkie o Naturze 2000”

O nagrodę główną walczyło osiem zespołów uczniów, wyłonionych w I etapie Konkursu, które przygotowały najciekawsze konspekty debaty oksfordzkiej o Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Spośród nich, Komisja Konkursowa w skład, której weszli m.in. przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, wybrała trzy najlepiej przeprowadzone debaty.

Poniżej przedstawiamy listę zwycięskich zespołów wraz z tematami przeprowadzonych debat oksfordzkich:

  • I miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie; temat – „Wilk (canis lupus) powinien pozostać na liście gatunków chronionych”
  • II miejsce: Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu; temat – „Natura 2000 korzystnie łączy ochronę przyrody z rozwojem wielorakich inwestycji w regionie Sądecczyzny”
  • III miejsce: Zespół Szkół Nr 1 w Puławach im. Stefanii Sempołowskiej; temat – „Natura 2000 – szansą rozwoju?”

Oceniając zgłoszenia, Komisja Konkursowa kierowała się następującymi kryteriami: zgodnością przebiegu debaty oksfordzkiej z informacjami przedstawionymi w formularzu zgłoszeniowym do I etapu Konkursu, walorami merytorycznymi debaty oksfordzkiej, wartością merytoryczną argumentacji oraz umiejętnością konstruktywnej dyskusji. Dodatkowo punktowane było przygotowanie relacji video. Zwycięskie zespoły otrzymają nagrody rzeczowe.

Celem „Młodzieżowych Debat Oksfordzkich o Naturze 2000” było kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży oraz zachęcenie jej do poznawania cennych i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt. Konkurs zorganizowany został w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej „Poznaj swoją Naturę”, współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków instrumentu finansowego LIFE+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Serdecznie gratulujemy zwycięskim zespołom!

 

  • Data publikacji: 16 Wrzesień 2014
  • Autor: Poznaj swoją Naturę
  • Drukuj