Idea projektu


Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, dzięki dofinansowaniu z Instrumentu Finansowego Life+ realizuje projekt Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę".

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości w zakresie ochrony środowiska naturalnego i bioróżnorodności w ramach programu Natura 2000 wśród społeczeństwa polskiego. Dodatkowo duży nacisk zostanie położony na:

 • wzrost pozytywnego nastawienia do programu Natura 2000 wśród poszczególnych społeczności lokalnych, zamieszkujących na wybranych obszarach Natura 2000,
 • wzmocnienie współpracy przedstawicieli różnych środowisk na rzecz sieci Natura 2000,
 • oraz przekazywanie rzetelnych informacji na temat sieci Natura 2000 - prezentowanie faktów i obalanie mitów.

Projekt „Poznaj swoją Naturę" ma pokazać korzyści - nie tylko środowiskowe, ale także materialne - płynące z włączenia terenów do Europejskiej Sieci Ekologicznej. Jednocześnie ma zwiększyć świadomość ekologiczną społeczeństwa polskiego i pomóc mu dostrzegać korzyści w wymiarze wspólnotowym, a nie partykularnym. Projekt ma również ułatwić społeczny dialog na temat sieci Natura 2000 oraz zachęcać adresatów projektu do wymiany doświadczeń.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

 • Stworzenie Forum Współpracy na rzecz ESE Natura 2000,
 • Powołanie Naturowych Grup Roboczych i praca z nimi na wybranych obszarach Natura 2000,
 • Komunikacja bezpośrednia na wybranych obszarach Natura 2000, między innymi poprzez organizację spotkań z mieszkańcami, udział w imprezach lokalnych i wizyty studyjne,
 • Emisja publikacji prasowych w prasie ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej,
 • Współorganizacja Festiwalu Filmów Ekologicznych, którego hasłem przewodnim będzie „Natura 2000",

Emisja w TV filmów dotyczących sieci Natura 2000, które zostaną najlepiej ocenione na Festiwalu Filmów Ekologicznych.

Projekt jest współfinasowany z dwóch źródeł: 50 % z Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego Life + oraz 50 % ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Data publikacji: 1 Lipca 2013
 • Autor: Poznaj swoją Naturę
 • Drukuj
Organizator
Partnerzy medialni
Partnerzy merytoryczni